IBM tư vấn triển khai thành công đồng euro kỹ thuật số

IBM đã chia sẻ một số ý tưởng về cách làm cho đồng euro kỹ thuật số thành công trong một bài đăng trên blog gần đây. Nó đưa ra năm khuyến nghị dành cho các nhà thiết kế để giúp đồng tiền kỹ thuật số ECB “tham gia vào bối cảnh thanh toán không đồng nhất, đa diện và có tính cạnh tranh cao của khu vực đồng euro”. IBM cho biết, các bên trung gian sẽ đóng vai trò trong việc chấp nhận đồng euro kỹ thuật số và việc tiêu chuẩn hóa các giao diện lập trình ứng dụng (API) sẽ đơn giản hóa việc tích hợp và khuyến khích cạnh tranh. Hơn nữa, công nghệ sổ cái phân tán không cần thiết để tạo ra đồng euro kỹ thuật số, nhưng công nghệ chuỗi khối mang lại lợi ích lớn nhất. Cuối cùng, IBM khuyến nghị rằng việc triển khai đồng euro kỹ thuật số nên tiến hành chậm nhưng chắc chắn, bắt đầu với một sản phẩm khả thi tối thiểu để tăng tốc thời gian đưa ra thị trường và sử dụng hộp cát để giải quyết sự phức tạp to lớn của môi trường mà đồng euro kỹ thuật số trong tương lai sẽ vận hành.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights