spot_img

Phân tích kỹ thuật

HomePhân tích kỹ thuật

4h Bitcoin Elliott wave chart update 21/08/2023

Do thanh khoản trên thị trường sụt giảm nghiêm trọng, đây là biểu đồ Elliott để ae tham khảo với 2 kịch bản tăng...

CME Group: Ba yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ETHBTC

Gần đây, CME Group, tổ chức giao dịch hàng hóa và tài sản phái sinh hàng đầu thế giới, xuất bản báo cáo nghiên...

― Advertisement ―

spot_img

4h Bitcoin Elliott wave chart update 21/08/2023

Do thanh khoản trên thị trường sụt giảm nghiêm trọng, đây là biểu đồ Elliott để ae tham khảo với 2 kịch bản tăng...

More News

4h Bitcoin Elliott wave chart update 21/08/2023

Do thanh khoản trên thị trường sụt giảm nghiêm trọng, đây là biểu đồ Elliott để ae tham khảo với 2 kịch bản tăng...

4h Bitcoin Elliott wave chart update ngày 18/08/2023

Bitcoin điều chỉnh ở sóng II (đỏ) trong xu hướng tăng chính, kỳ vọng sóng II (đỏ) quanh vùng 26.5k - 24.3k. Trong...

CME Group: Ba yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ETHBTC

Gần đây, CME Group, tổ chức giao dịch hàng hóa và tài sản phái sinh hàng đầu thế giới, xuất bản báo cáo nghiên...
spot_img

Explore more

4h Bitcoin Elliott wave chart update 21/08/2023

Do thanh khoản trên thị trường sụt giảm nghiêm trọng, đây là biểu đồ Elliott để ae tham khảo với 2 kịch bản tăng...

4h Bitcoin Elliott wave chart update ngày 18/08/2023

Bitcoin điều chỉnh ở sóng II (đỏ) trong xu hướng tăng chính, kỳ vọng sóng II (đỏ) quanh vùng 26.5k - 24.3k. Trong...

CME Group: Ba yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ETHBTC

Gần đây, CME Group, tổ chức giao dịch hàng hóa và tài sản phái sinh hàng đầu thế giới, xuất bản báo cáo nghiên...

4h Matic Polygon Elliott chart update 14/07/2023

Matic xác nhận quá trình tạo đáy nếu giữ được ở mức giá hiện tại, hỗ trợ Matic nằm ở vùng $0.8 đang tiếp...

4h APECoin Elliott chart update 14/07/2023

Biểu đồ APE cho thấy xu hướng giá đã tạo đáy và đang hình thành một sóng điều chỉnh tăng hướng tới 5$....

4h Litecoin Elliott chart update 04/07/2023

Biểu đồ Litecoin thể hiện mức tăng không quá manh, sóng Litecoin ở xu hướng tăng nhưng yếu.Litecoin ở biểu đồ đều thể hiện...

4h Bitcoin Elliott chart update 04/07/2023

Bitcoin đang dao động trong mô hình abc-đỏ và có thể là mô hình wxy trước khi xác lập xu hướng mới. Tuy nhiên...

1h Bitcoin Elliott chart update 24/06/2023

Xu hướng chính của Bitcoin đang là tăng, biểu đồ 1h Bitcoin tạo sóng 5-đỏ và sóng i-xanh. Bitcoin có thể điều chỉnh về...

1h Bitcoin Elliott chart update 23/06/2023

Sóng 3-đỏ Bitcoin điều chỉnh lên vùng 30.6k kỳ vọng điều chỉnh về sóng 4-đỏ quanh vùng 29.6k trước khi tạo đỉnh ở vùng...

1d Litecoin Elliott chart update 22/06/2023

Litecoin động lực tăng không quá mạnh và đang chạy ở trong mô hình ABCD tích lũy. Vùng cản tiếp theo của Litecoin là...

1h Bitcoin Elliott chart update 22/06/2023

Sóng 3-đỏ Bitcoin điều chỉnh lên vùng 30.6k kỳ vọng điều chỉnh về sóng 4-đỏ quanh vùng 29.6k trước khi tạo đỉnh ở vùng...

1h Bitcoin Elliott chart update 21/06/2023

Giá Bitcoin đang chạy ở mô hình 1-5-đỏ để chuẩn bị kết thúc sóng i-xanh trước khi điều chỉnh về vùng 27k.