spot_img

― Advertisement ―

Phân tích kỹ thuật Bitcoin

1w Bitcoin Elliott wave chart update 2/04/2024

Cập nhật xu hướng #Bitcoin 2/4/2024Logic theo mô hình sóng thì Bitcoin đang ở cuối sóng I bước vào sóng II, và cũng...

1h Bitcoin Elliott wave chart update 15/03/2024

Bitcoin đang đi sóng WXYXZ, vùng điều chỉnh về của sóng X là 58k - 62.3k trước khi hồi lại sóng Z.

1d Bitcoin Elliott wave chart update 04/03/2024

Xu hướng giá Bitcoin ở biểu đồ 1d 1w vẫn nằm ở trong vùng giá tăng tìm đỉnh của sóng I-xanh, vùng hướng tới...

4h Ethereum SMC Chart Update 27/05/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.923 USD. Chốt lời ở giá hiện tại hoặc 4.100 – ATHLưu ý: Đây không phải là lời...

4h Ethereum SMC Chart Update 25/05/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.737 USD. Mua vào ở 3.750 - 3.650. Mục tiêu chốt lời ở 3.950 - 4.100 -...

4h Bitcoin SMC Chart Update 24/05/2024

BTC đã chạm hỗ trợ 67.000 - 66.000, hiện đang giao dịch ở mức 68.000. Mục tiêu chốt lời 72.000 – 73.000 – ATHLưu ý:...

4h Bitcoin SMC Chart Update 23/05/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 69.500. Chờ mua ở 67.000 – 66.000. Mục tiêu chốt lời 72.000 - 73.000 - ATHLưu ý:...

1D Shiba Chart Update 22/05/2024

SHIB hiện đang sideway trong khoảng 0.0000265 - 0.0000245, giao dịch ở mức 0.000026. Mua ở giá hiện tại hoặc chờ mua ở 0.000025...

4h Ethereum SMC Chart Update 21/05/2024

ETH tin tức SEC sắp phê duyệt ETF Ethereum Spot đã khiến giá ETH tăng 20% trong 24h qua, hiện đang giao dịch ở mức...

4h Bitcoin SMC Chart Update 20/05/2024

BTC đã chạm kháng cự 66.000 – 65.000, hiện đang giao dịch ở mức 66.700. Chờ mua ở 66.000 – 65.000 hoặc chờ break...

4h Bitcoin SMC Chart Update 18/05/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 66.900. Chờ mua ở 66.000 - 65.000. Hoặc chờ break qua kháng cự 67.500 và chờ mua...

1D Ethereum Chart Update 17/05/2024

ETH hiện đang sideway trong khoảng 3.050 - 2.950, giao dịch ở mức 3.034. Mua ở giá hiện tại hoặc chờ mua ở 3.000...

4h Bitcoin SMC Chart Update 17/05/2024

BTC hiện đang sideway trong khoảng 64.800 – 65.800, giao dịch ở mức 65.400. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý:...

4h Bitcoin SMC Chart Update 16/05/2024

BTC đã tăng mạnh sau tin tức CPI hôm qua, chạm ngưỡng kháng cự H4 66.300 – 67.000, hiện đang giao dịch ở mức...

1h BNBUSDT SMC Chart Update 15/05/2024

BNB đã chạm ngưỡng hỗ trợ 565 - 560, hiện đang giao dịch ở mức 567. Chờ mua ở mốc hỗ trợ 565 -...