1h Bitcoin Elliott chart update 31/05/2023

Bitcoin biểu đồ 1h ở xu hướng điều chỉnh...

1h Bitcoin Elliott chart update 29/05/2023

Biểu đồ 1h Bitcoin có vẻ đã kết thúc...

Phân tích kỹ thuật mới nhất

1h Bitcoin Elliott chart update 31/05/2023

Bitcoin biểu đồ 1h ở xu hướng điều chỉnh giảm hướng về vùng dưới 26k.

1h Bitcoin Elliott chart update 29/05/2023

Biểu đồ 1h Bitcoin có vẻ đã kết thúc sóng c-đen và sóng iv-đen để bắt đầu sóng v-đen hướng về vùng dưới 25.8k. Lưu...

4h Bitcoin Elliott chart update 29/05/2023

Trên biểu đồ sóng Bitcoin 4h chúng ta vẫn thấy Bitcoin nằm ở xu hướng giảm nhẹ ngắn hạn, giá Bitcoin phản ứng tăng...

4h Ethereum Elliott chart update 16/05/2023

ETH đang đi sóng ABC-đen, kỳ vọng kết thúc sóng C-đen hướng về vùng gần sát 1600

1d Bitcoin Elliott chart update 16/05/2023

Bitcoin đang đi sóng C của sóng ABC-đen, kỳ vọng kết thúc sóng C và kết thúc sóng II-đỏ Bitcoin có thể sẽ phục...

Kiến thức phân tích kỹ thuật

Cung và Cầu Supply and Demand 101 trong giao dịch crypto

Giới thiệu Để hiểu cung và cầu trong giao dịch, hãy cùng tham khảo một ví dụ đơn giản sau. Hãy tưởng tượng tôi thường...

Lý thuyết sóng Elliott – Elliott Wave Theory

1. Lý thuyết Elliott Wave: Lý thuyết hiện đại cho thị trường thế kỷ 21 1.1 Lý thuyết Elliott Wave là gì? Lý thuyết Elliott Wave...

Cập nhật xu hướng BTC, ETH 07.01.2023

Cập nhật xu hướng BTC, ETH 07.01.2023

Cập nhật xu hướng BTC, ETH những ngày đầu năm 2023

Cập nhật xu hướng BTC, ETH những ngày đầu năm 2023

PTKT – Nhận định xu hướng Polygon (MATIC) 24/12

Polygon được biết tới là một blockchain và có tiền thân là Matic Network. Các nhà phát triển quyết tâm xây dựng blockchain này...

Tin nhanh ⇢