Quan chức Base: Không có quỹ nào gặp rủi ro

Base, blockchain lớp thứ hai do Coinbase phát triển, trước đây đã gặp phải tình trạng đình trệ trong sản xuất khối. Không có khối mới nào được thêm vào mạng trong khoảng 45 phút. Đáp lại, Base đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình rằng Base’s Block Generation đã làm được điều đó. thị trường đã gặp phải sự chậm trễ vào đầu ngày hôm nay, một phần do cơ sở hạ tầng nội bộ cần được cập nhật, vấn đề đã được xác định và khắc phục và không có quỹ nào gặp rủi ro.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights