SEC điều tra Coinbase về những sản phẩm lại suất và staking

Coinbase đang phải đối mặt với cuộc điều tra của SEC về các sản phẩm lãi suất và staking của mình. Dường như SEC phát hiện những sai sót trong quy trình của Coinbase khi niêm yết, phân loại tài sản niêm yết, các chương trình staking, lãi suất,…

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr