Blockchain

Chuỗi khối là một cơ sở dữ liệu hoặc sổ cái kỹ thuật số, được tạo thành từ một loạt các khối được kết nối với nhau chứa dữ liệu giao dịch từ mạng trong một khoảng thời gian.

Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) là một tên gọi khác thường được sử dụng liên quan đến chuỗi khối.

Mạng chuỗi khối là trung tâm của tiền điện tử.

Mỗi khối trong chuỗi khối cũng chứa một mã định danh duy nhất không giống bất kỳ khối nào khác trong chuỗi được gọi là hàm băm. Hãy nghĩ về hàm băm như một dấu vân tay xác định khối đó cho tất cả các khối khác.

Hàm băm cực kỳ quan trọng đối với chức năng tổng thể của chuỗi khối, vì hàm băm được sử dụng trong quá trình xử lý các giao dịch xảy ra trên một chuỗi khối.

Băm cho phép xử lý dữ liệu giao dịch một cách nhanh chóng và an toàn vì nó lấy dữ liệu giao dịch có độ dài khác nhau và chuyển đổi nó thành một giá trị có độ dài cố định.

Giá trị có thể được gọi tại bất kỳ thời điểm nào, cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các chi tiết và địa chỉ giao dịch.

Các khối mới được tạo cũng chứa dữ liệu trong đó liên quan đến khối trước đó. Mối quan hệ giữa các khối liên tiếp này là điều làm cho các chuỗi khối gần như không thể thay đổi hoặc bất biến.

Ví dụ, đối với một khối bị tin tặc thay đổi, anh ta phải thay đổi không chỉ một khối đơn lẻ mà là mọi khối sau khối đầu tiên đã bị thay đổi.

Việc tạo các khối là có thể nhờ vào mật mã.

Các khối được tạo hoặc khai thác bởi những người tham gia mạng được gọi là người khai thác hoặc người xác thực, tùy thuộc vào cơ chế đồng thuận được sử dụng bởi chuỗi khối, người xác thực các giao dịch mạng và sau đó đóng gói chúng trong một khối mới.

Người khai thác và người xác thực được khuyến khích bằng phần thưởng (tiền điện tử = tiền!) cho công việc họ cung cấp cho mạng chuỗi khối.

Hai chuỗi khối nổi tiếng nhất hiện nay là Bitcoin và Ethereum.

Chúng là những ví dụ về chuỗi khối công khai, cho phép mọi người xem lịch sử giao dịch diễn ra trên chuỗi khối.

Hầu hết các chuỗi khối nổi tiếng nhất hiện nay là các chuỗi khối công khai, trái ngược với các chuỗi khối riêng tư.

Nhiều chuỗi khối cũng được mô tả là không cần cấp phép, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tải xuống phần mềm cần thiết để chạy một nút chuỗi khối, cho phép họ kết nối với mạng và bắt đầu tạo và xác thực các giao dịch cũng như khai thác các khối.

Tương tự như vậy, bất kỳ ai cũng có thể lấy phần mềm chuỗi khối, cài đặt và sau đó sửa đổi nó để chỉ cấp quyền truy cập cho những người dùng cụ thể với các quyền mạng cụ thể. Đây được gọi là một chuỗi khối được phép.