BounceBit Chain giới thiệu PoS token kép

Vào ngày 15 tháng 5, BounceBit chính thức thông báo rằng người dùng hiện có thể staking BB và BBTC và kiếm lãi suất hàng năm khoảng 15%. Bouncebit vốn hỗ trợ Liquid Staking và người dùng sẽ nhận được stBB và stBBTC. Họ cũng có thể chọn sử dụng stBBTC để đăng ký Premium Yield để nhận được nhiều lợi nhuận hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr