Kyber Network đã đưa ra một bài báo gợi ý rằng họ có thể ra mắt một mạng Chuỗi mới

Vào ngày 20 tháng 5, dự án DEX chuỗi Chuỗi Kyber Network đã đăng “Mới chain.Soon.” trên nền tảng xã hội, gợi ý rằng một mạng Chuỗi mới có thể được ra mắt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr