ABEYCHAIN chuyển sang cơ chế đồng thuận DPoS 100%

Theo đó ABEYCHAIN đang sử dụng cơ chế đồng thuận PoWDPoS sẽ chuyển đổi sang DPoS 100% vào ngày 1/9, giảm tổng cung token từ 3B xuống còn 1,4B.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr