Khối lượng giao dịch NFT trên Base bùng nổ, dẫn đầu các giải pháp L2

Trích dẫn dữ liệu từ NFTScan, khối lượng giao dịch NFT trên chuỗi Base đã đạt 11,6 triệu USD trong bảy ngày qua, đứng đầu trong số các giải pháp Layer 2 (L2).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr