Tiffany & Co. thu về 12,5 triệu đô la khi bán NFT về CryptoPunks

Tổng cộng 250 NFTs trang sức dành cho người sở hữu NFT CryptoPunks đã được bán hết khi chưa đến 1 ngày, thu về cho Tiffany & Co. khoảng 12,5 triệu đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr