SOAI Hủy Bán Trước Và Hoàn Trả 2,4 Triệu USD Cho Nhà Đầu Tư

SOAI, token của dự án AI xã hội ảo, đã chính thức thông báo hủy IDO được lên kế hoạch vào ngày 13 tháng 5. Việc hủy bỏ diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của đợt bán trước do dự án quyết định cải cách cơ chế khai thác.

SOAI cam kết hoàn trả 100% số tiền huy động được cho tất cả người dùng tham gia đợt bán trước. Ngoài ra, dự án cũng sẽ airdrop một lượng token SOAI tương đương với số token đã mua cho mỗi người dùng như một hình thức bồi thường.

Được biết, SOAI đã huy động được tổng cộng 16.610 SOL vào ngày đầu tiên bán trước, tương đương khoảng 2,4 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr