Airdrop

Một airdrop là việc phân phát tiền điện tử hoặc token miễn phí, thường được thực hiện như một chiến lược marketing bởi các dự án mới hoặc các dự án ít được biết đến.

Mục đích của việc tặng tiền điện tử miễn phí qua airdrop là tăng sự tham gia của người dùng, đẩy mạnh tương tác cộng đồng hoặc đơn giản là tạo sự nhận thức về dự án.

Nhà tạo ra một loại tiền điện tử hoặc token có thể cung cấp airdrops vào thời điểm phát hành dự án để tăng số người sử dụng, hoặc họ có thể sử dụng airdrop với cộng đồng hiện có như một cách để cảm ơn những người sớm ủng hộ.

Một số dự án tiền điện tử tích hợp các nhiệm vụ đơn giản mà người nhận airdrop cần hoàn thành trước khi nhận được airdrop, chẳng hạn như chia sẻ tin tức về dự án trên mạng xã hội, trong khi những dự án khác tổ chức các cuộc thi và chương trình tặng quà, trong đó airdrop là giải thưởng.

Airdrop không thể làm bạn giàu, vì chúng thường là một khoản tiền điện tử nhỏ thực sự.

Với sự tăng lên của số lượng tiền điện tử cung cấp airdrop, có các trang web và tài khoản trên mạng xã hội được dành riêng để cập nhật các airdrop mới nhất trên toàn thị trường tiền điện tử.

Nhưng hãy cẩn thận, một số airdrop có thể được sử dụng để lừa đảo các tham gia viên.