Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhSUI, AXS, OP và các token khác có tổng giá trị hơn...

SUI, AXS, OP và các token khác có tổng giá trị hơn 177 triệu đô la Mỹ sẽ được mở khóa vào tháng 10

Theo tin tức ngày 1 tháng 10, dữ liệu TokenUnlocks cho thấy các dự án token SUI, IMX, APT, APE, AXS và OP sẽ mở ra đợt mở khóa quy mô lớn vào tháng 10: lúc 8 giờ ngày 3 tháng 10, Sui (SUI) sẽ mở khóa 34,62 triệu token.coin (khoảng 16,65 triệu USD), chiếm 4,02% nguồn cung lưu hành; vào lúc 18:00 ngày 7 tháng 10, ImmutableX (IMX) sẽ mở khóa 18,08 triệu token (khoảng 10,92 triệu USD), chiếm 1,55% nguồn cung lưu hành ; Vào lúc 8:00 ngày 12 tháng 10, Aptos (APT) sẽ mở khóa 4,54 triệu token (khoảng 25,22 triệu USD), chiếm 1,91% nguồn cung lưu hành; lúc 8:00 ngày 17 tháng 10, Apecoin (APE) sẽ mở khóa 15,6 triệu mã thông báo (khoảng 19,5 triệu đô la Mỹ), chiếm 4,23% nguồn cung lưu hành; vào lúc 21:10 ngày 20 tháng 10, AxieInfinity (AXS) sẽ mở khóa 15,13 triệu token (khoảng 71,39 triệu đô la Mỹ), chiếm 4,23% nguồn cung lưu hành 11,50%; vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 10, Optimism (OP) sẽ mở khóa 24,16 triệu token (khoảng 33,58 triệu USD), chiếm 3,03% nguồn cung lưu hành.