Các chủ nợ của FTX: FTX nắm giữ tổng tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 3,4 tỷ USD và khách hàng yêu cầu tổng cộng 16 tỷ USD

Theo tin tức ngày 11 tháng 9, chủ nợ FTX @sunil_trades đã công bố báo cáo cổ đông FTX được cập nhật vào ngày 11 tháng 9 trên nền tảng X. Báo cáo chỉ ra rằng dựa trên giá thị trường vào ngày 31 tháng 8, FTX (bao gồm FTX.com, FTX.US, Alameda) nắm giữ tổng tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 3,4 tỷ USD. Sắp xếp theo giá trị của các vị trí, thứ tự là: 1. SOL, giá trị vị trí khoảng 1,162 tỷ đô la Mỹ, 2. BTC, giá trị vị trí khoảng 560 triệu đô la Mỹ, 3. ETH, giá trị vị trí khoảng 192 triệu đô la Mỹ; 4. APT, giá trị vị thế khoảng 1,37 5.USDT, giá trị nắm giữ khoảng 120 triệu đô la Mỹ; 6.XRP, giá trị nắm giữ khoảng 119 triệu đô la Mỹ; 7.BIT, giá trị nắm giữ là khoảng 49 triệu đô la Mỹ; 8.STG, giá trị nắm giữ là khoảng 46 triệu đô la Mỹ; 9.WBTC, giá trị vị thế là khoảng 41 triệu đô la Mỹ; 10.WETH, giá trị vị thế là khoảng 37 triệu đô la Mỹ. 10 loại tiền tệ chính nêu trên chiếm 72% tổng số tài sản tiền điện tử FTX nắm giữ và 28% nắm giữ còn lại bao gồm hơn 400 mã thông báo khác. Khiếu nại của khách hàng: Tính đến ngày 24 tháng 8, đã có 36.075 khiếu nại của khách hàng được nộp, tổng trị giá 16 tỷ USD. Theo tin tức trước đó, FTX đang tìm cách bắt đầu bán, cầm cố và phòng ngừa rủi ro cho các vị thế tài sản tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ USD và đã thuê Galaxy Asset Management làm cố vấn để trợ giúp.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights