XRP

XRP ra mắt vào năm 2012, là tiền tệ chạy trên Sổ cái XRP (XRPL), một chuỗi khối công khai, có nguồn mở, không cần cấp phép và phi tập trung mà bất kỳ ai cũng có thể đóng góp hoặc giao dịch trên đó.

XRP được sử dụng trên XRPL, là mạng giải quyết thanh toán, trao đổi tài sản và chuyển tiền cho các khoản thanh toán toàn cầu được sử dụng bởi các tổ chức và doanh nghiệp tài chính tư nhân, hoạt động tương tự như mạng ngân hàng SWIFT, được sử dụng cho thanh toán và chuyển khoản quốc tế bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính thể chế.

Jed McCaleb, David Schwartz và Arthur Britto đã thành lập XRP, ban đầu thiết kế nó với một ý tưởng đơn giản – gửi thanh toán giữa hai bên.

Jed McCaleb, David Schwartz và Arthur Britto sau đó sẽ hợp tác với Chris Larsen, người đang làm việc trên một giao thức thanh toán vào thời điểm đó có tên là Ripple thông qua công ty riêng của anh ấy có tên là OpenCoin.

Bốn người đã hợp lực vào năm 2013, đổi tên công ty của Opencoin thành Ripple Labs.

Với tư cách là những người sáng lập tiền điện tử, chuỗi khối và công ty, 4 người sáng lập đã thiết kế XRp để ra mắt với một mô hình mã thông báo được khai thác trước.

XRPL được tạo ra với 100 tỷ mã thông báo đã tồn tại, phần lớn sẽ thuộc về Ripple và phần còn lại dành cho những người sáng lập.

Mô hình này khiến XRP khác biệt với các loại tiền điện tử khác, vì các mã thông báo mới không được khai thác giống như với bitcoin (BTC).

Những người sáng lập đã tặng 80% (80 tỷ mã thông báo) trong số mã thông báo XRP được khai thác trước cho công ty trong khi giữ 20% còn lại (20 tỷ mã thông báo) cho chính họ.

Việc quyên góp cho Ripple Labs được thực hiện với nỗ lực hỗ trợ khả năng dự đoán nguồn cung XRP và hỗ trợ cộng đồng bằng cách bán XRP vào thời điểm thích hợp để tăng tính thanh khoản của thị trường và sức khỏe tổng thể của thị trường XRP.

Mô hình phân phối này đã tạo ra cuộc tranh luận trong ngành công nghiệp tiền điện tử vì nhiều người tham gia thị trường gặp vấn đề với việc Ripple có khả năng pha loãng giá trị của XRP bằng cách phát hành XRP ra thị trường cùng một lúc.

Để chống lại sự không chắc chắn này, bắt đầu từ năm 2017, Ripple đã đặt ra một kế hoạch ký quỹ, trong đó khóa 55 triệu XRP trên XRPL trong một loạt các khoản ký quỹ sẽ phát hành 1 tỷ XRP mỗi tháng cho Ripple. Ripple sẽ phát hành một số trong số 1 triệu đó ra thị trường và phần còn lại sẽ quay trở lại ký quỹ để phát hành trong tháng tiếp theo.

Hy vọng là kế hoạch này sẽ mang lại sự minh bạch nhất định về phía Ripple cho những người nắm giữ XRP và những người mua mới có khả năng lo lắng về việc giá của XRP bị pha loãng.

Ripple Labs là một công ty tư nhân trực tiếp tham gia phát triển chuỗi khối XRPL, đồng thời kiểm soát phần lớn nguồn cung của XRP.

Sổ cái XRP được điều hành bởi một mạng lưới toàn cầu gồm hơn 150 trình xác thực, những người đồng ý về các giao dịch cứ sau 3-5 giây.

Mặc dù XRP và Ripple thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau.

XRP mô tả tiền điện tử gốc thực tế, trong khi Ripple, hay đúng hơn là Ripple Labs, mô tả công ty đứng sau XRP.

Trong số 100 tỷ mã thông báo XRP, hơn 45 tỷ mã thông báo một chút hoặc gần 50% nguồn cung tối đa, đang được lưu hành kể từ tháng 8 năm 2022.

XRP được giao dịch trên 100 thị trường và sàn giao dịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, do một vụ kiện hiện tại của SEC, nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài chính và trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tạm dừng mua và bán XRP cho đến khi có thông báo mới.