Vitalik Buterin: zk-SNARK sẽ quan trọng như blockchain trong 10 năm tới

Tại hội nghị EDCON2023 được tổ chức ở Montenegro, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã nói rằng trong 10 năm tới, zk-SNARK sẽ quan trọng như blockchain. Hội nghị cộng đồng Ethereum (EDCON) sẽ được tổ chức tại Podgorica, Montenegro từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023. Các diễn giả tại hội nghị này bao gồm nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, nhà phát triển cốt lõi Ethereum Tim Beiko, Ethereum Foundation Skylar Weaver, người đứng đầu Nhóm Devcon và Vlad Zamfir, Piper Merriam và Andy Guzman, các nhà nghiên cứu của Ethereum Foundation, sẽ gặp nhau. 

EDCON là một hội nghị Ethereum toàn cầu hàng năm phi lợi nhuận, được tổ chức ở các quốc gia/khu vực khác nhau hàng năm, nhằm phục vụ hệ sinh thái Ethereum bằng cách thúc đẩy giao tiếp và tương tác giữa cộng đồng Ethereum toàn cầu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr