Grayscale thông báo từ bỏ quyền token ETHW

Theo tin tức ngày 18 tháng 9, Grayscale đã thông báo rằng thay mặt cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng của mỗi sản phẩm kể từ khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, Grayscale đã từ bỏ không thể hủy bỏ ETHW được phân bổ cho các cổ đông có ngày đăng ký đó ( ETHPoW). Grayscale cho biết sau khi xem xét và tham vấn kỹ lưỡng với các nhà cung cấp dịch vụ sản phẩm, người ta đã xác định rằng người giám sát sản phẩm không hỗ trợ token ETHPoW và chưa phát triển địa điểm giao dịch có tính thanh khoản có ý nghĩa cho token ETHPoW. Theo đó, quyền mua và bán token ETHPoW không thể được thực hiện và Grayscale từ bỏ quyền của mình đối với các tài sản này thay mặt cho những người nắm giữ cổ phần trong ngày đăng ký. Như đã báo cáo trước đó, vào ngày 16 tháng 9 năm ngoái, theo một thông báo chính thức, Grayscale tuyên bố rằng quỹ ETHE và GDLC của họ đã thu được một cách thụ động khoảng 3,1 triệu token airdrop ETHW và sẽ tìm cách bán các token này trong phạm vi khả thi và phân phối số tiền mặt ròng thu được. tới các cổ đông có liên quan.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights