Trường Wharton (Mỹ) khai giảng khóa học về Metaverse

Trường Wharton thuộc Đại học của bang Pennsylvania, Mỹ đã khởi động một khóa học trực tuyến kéo dài sáu tuần về kinh doanh trong metaverse. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr