Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBinance sẽ cập nhật kế hoạch tạo lập thị trường giao dịch...

Binance sẽ cập nhật kế hoạch tạo lập thị trường giao dịch tiền tệ fiat vào ngày 25 tháng 9

Binance sẽ nâng cấp toàn diện kế hoạch tạo lập thị trường giao dịch tiền tệ fiat vào lúc 08:00 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (giờ Quận Đông). Cập nhật lớn: Chương trình này chỉ áp dụng cho các thị trường giao dịch tiền pháp định cụ thể trên Binance.com; logic đánh giá tiêu chuẩn đã được cập nhật từ cơ sở cặp tiền tệ sang cơ sở từng thị trường tiền pháp định. Bắt đầu từ 08:00 ngày 25 tháng 9 năm 2023 (giờ Quận 8 phía Đông), tài khoản thương gia thành phố sẽ được xét duyệt hàng tuần theo cơ chế xét duyệt hoạt động mới. Bắt đầu từ 08:00 ngày 2 tháng 10 năm 2023 (giờ Quận Đông), khoản giảm phí nhà sản xuất sẽ được phân bổ dựa trên hiệu suất giao dịch trên thị trường tiền tệ fiat giao ngay vào tuần trước.