Giám đốc điều hành 9GAG: Mã thông báo có tên “MEME” có thể được tung ra

Vào ngày 24 tháng 5, 9GAGCEO Chen Zhancheng đã tuyên bố trên nền tảng xã hội của mình rằng anh ấy có thể khởi chạy mã thông báo có tên “MEME” cho dự án NFT Memeland của mình. Đồng thời, để đảm bảo việc phát hành Token tuân thủ các luật và quy định có liên quan, dự án Memeland đã hợp tác với TjuLiangChua và công ty luật Drew & Napier của ông (TjuLiangChua hiện đang là cố vấn pháp lý của Ethereum Foundation).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights