Fiat

Tiền định danh hay tiền định danh là loại tiền bạn thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, như đô la Mỹ, đồng euro, bảng Anh, Yên Nhật hoặc Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Bất kỳ loại tiền nào được chính phủ hỗ trợ và phát hành bởi ngân hàng trung ương đều được coi là tiền pháp định và hợp pháp.

Tiền tệ Fiat được coi là tiền tệ tập trung bởi vì một lần nữa, một thực thể duy nhất có thẩm quyền đối với tiền tệ.

Ví dụ về các cơ quan trung ương bao gồm ngân hàng trung ương Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu phát hành đồng euro và Ngân hàng Anh.

Khi bạn nghe thấy, “fiat”, điều đó không bao gồm tiền điện tử.

Tiền điện tử là tiền kỹ thuật số, phi tập trung và không được phát hành hoặc hỗ trợ bởi chính phủ, ngân hàng hoặc cơ quan tài chính khác.

Tiền pháp định, khi thảo luận về tiền điện tử, thường được sử dụng để tài trợ cho các tài khoản giao dịch trao đổi tiền điện tử tập trung và ví cá nhân được sử dụng để mua, bán và chuyển tiền điện tử.