Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeBình luậnSơ lược về tình trạng hiện tại của các công ty niêm...

Sơ lược về tình trạng hiện tại của các công ty niêm yết ở Hàn Quốc có tài sản tiền điện tử

Mặc dù thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc tiếp tục suy giảm nhưng lượng nắm giữ tiền điện tử của các công ty vẫn tăng lên. Trên thực tế, 37 công ty niêm yết nắm giữ tài sản tiền điện tử trị giá 201 tỷ won (khoảng 160 triệu USD).

Phần lớn các công ty trực tiếp phát hành tiền điện tử cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử. Họ cũng nắm giữ các tài sản như stablecoin làm dự trữ đầu tư hoặc mua BTC và ETH cho mục đích đầu tư.

Trong tương lai, việc tiết lộ thông tin của các công ty nắm giữ tài sản tiền điện tử sẽ trở thành bắt buộc và mong đợi một môi trường đầu tư minh bạch và an toàn hơn.

Giới thiệu

Trong khi thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc tiếp tục suy giảm thì lượng nắm giữ tiền điện tử tập trung vào doanh nghiệp đang gia tăng. Trên thực tế, có tổng cộng 37 công ty niêm yết trong nước đã mua và nắm giữ tài sản tiền điện tử tính đến tháng 6 năm 2022, theo một cuộc khảo sát của Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Ngoài ra, giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử do bên thứ ba nắm giữ do các công ty nêu trên nắm giữ ước tính vào khoảng 201 tỷ won (khoảng 160 triệu USD). Những phát hiện này chỉ ra rằng các công ty Hàn Quốc đang mở rộng hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử và tích cực đầu tư vào thị trường.

Tỷ lệ nắm giữ tài sản ảo của các công ty niêm yết Hàn Quốc (token do bên thứ ba phát hành), nguồn: Ủy ban Dịch vụ Tài chính

Tình trạng hiện tại của các công ty niêm yết Hàn Quốc có tài sản tiền điện tử

Cuộc khảo sát nắm giữ tiền điện tử của các công ty niêm yết trong nước năm 2022 của Ủy ban Dịch vụ Tài chính không hiển thị tên công ty chi tiết, gây khó khăn cho việc xác định công ty nào nắm giữ tiền điện tử. Qua nghiên cứu của riêng mình, chúng tôi nhận thấy rằng tính đến tháng 12 năm 2022, nhiều công ty niêm yết nắm giữ tài sản tiền điện tử. Hầu hết trong số họ là các công ty trò chơi như Neowiz , WeMade và Netmarble hoặc các công ty điều hành các doanh nghiệp thanh toán và quyết toán như Danal và GalaxiaMoneyTree. Số lượng tài sản ảo nắm giữ cũng khá lớn. Lộ trình mua lại tiền điện tử của họ như sau (Lưu ý: Khảo sát nắm giữ tiền điện tử của các công ty niêm yết trong nước năm 2022 của Ủy ban Dịch vụ Tài chính là kết quả khảo sát tính đến tháng 6 năm 2022 và nghiên cứu của tác giả được xác nhận tính đến tháng 12 năm 2022. Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, việc nắm giữ tiền điện tử tổng thể có thể thay đổi):

  • Mua lại có trả phí: Nhận tiền điện tử thông qua trao đổi tiền điện tử, ICO, vị trí riêng tư, v.v.
  • Truy cập miễn phí: Nhận tài sản tiền điện tử thông qua tiền điện tử tự phát triển, airdrop, v.v.
  • Mua lại trao đổi: Mua tài sản ảo bằng cách trao đổi token do bên thứ ba phát hành với token do công ty phát hành và nắm giữ.
  • Cung cấp dịch vụ: Nhận tài sản ảo bằng cách cung cấp các dịch vụ như dịch vụ tư vấn và phát triển (tham gia với tư cách là thành viên ủy ban quản trị của mỗi nền tảng và người xác nhận nút)
  • Phần thưởng khai thác khối: Trực tiếp nhận được tài sản ảo bằng cách vận hành hoạt động kinh doanh khai thác tài sản ảo, dịch vụ đặt cược, v.v.

Do đó, các công ty niêm yết mua và nắm giữ tài sản tiền điện tử thông qua nhiều kênh khác nhau, chủ yếu thông qua các công ty con ở nước ngoài trực tiếp phát hành tài sản tiền điện tử để vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử.

Tỷ lệ nắm giữ tiền điện tử của 29 công ty niêm yết tại Hàn Quốc (không bao gồm tự phát hành), nguồn dữ liệu: mỗi công ty

Các loại tiền điện tử được nắm giữ bởi các công ty niêm yết của Hàn Quốc

Dưới đây là 10 loại tiền điện tử hàng đầu được nắm giữ bởi các công ty niêm yết của Hàn Quốc. Các công ty này chủ yếu có ba đặc điểm sau:

1. Họ trực tiếp phát hành hoặc mua tiền điện tử để thực hiện hoạt động kinh doanh blockchain của riêng mình. Các loại tiền điện tử liên quan đến trò chơi chuỗi khối như WEMIX , BORA và NEOPIN, chủ yếu được phát hành ở Hàn Quốc, chiếm lượng nắm giữ lớn nhất.

2. Khoảng 51,7 tỷ won (khoảng 39,8 triệu USD) được đầu tư vào các loại tiền ổn định như USDC và USDT. Các quỹ này được sử dụng làm quỹ dự phòng để tài trợ cho các dự án blockchain thông qua 1C0 hoặc cho mục đích tiếp thị và hoa hồng.

3. Các trường hợp mua các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ethereum cho mục đích đầu tư cũng đã bị phát hiện.

Các loại tiền điện tử được nắm giữ bởi các công ty tư nhân

Người ta đã xác nhận rằng các công ty tư nhân cũng mua và nắm giữ tài sản ảo và tiết lộ chúng một cách minh bạch thông qua các báo cáo kiểm toán hàng năm. Chủ yếu là Dunamu , Bithumb , Coinone, Cobit, Gopax (Streamy) và các công ty khác hoạt động kinh doanh kinh doanh tài sản ảo. Ngoài ra, cũng có những công ty thu được một lượng tiền điện tử nhất định bằng cách đăng nhập vào trò chơi Web3 trên các nền tảng trò chơi như Gurobal Games và XL Games . Các công ty đầu tư tiền điện tử như Uprise nắm giữ tiền điện tử làm tài sản đầu tư, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum. Ngay cả trong số các công ty tư nhân, tài sản tiền điện tử chủ yếu được nắm giữ bởi các công ty hoạt động hoặc có kế hoạch vận hành các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như công ty trò chơi, công ty đầu tư và các công ty liên quan đến CNTT. Ngoài ra, ngay cả khi họ không trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử, vẫn có trường hợp họ có thể nhận được tiền điện tử bằng cách tham gia vào trình xác thực mạng chính Klaytn và XPLA .

Tóm lại là

Nhiều công ty Hàn Quốc đang mua và nắm giữ tài sản ảo và cố gắng tiết lộ những tài sản này thông qua việc công bố thông tin. Bất chấp những nỗ lực này, nhiều công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn do sự mơ hồ của các tiêu chuẩn kế toán hiện hành đối với tài sản ảo.

Hơn nữa, việc tiết lộ việc nắm giữ tài sản ảo vẫn chưa bắt buộc. Nhiều công ty đã không tiết lộ việc nắm giữ tài sản ảo của họ hoặc giải thích cách họ mua được tài sản ảo, điều này càng khiến các nhà đầu tư bối rối. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm tới, một quy định mới sẽ được áp dụng yêu cầu chủ sở hữu tài sản tiền điện tử phải tiết lộ các thông tin sau. Từ đó trở đi, các công ty đại chúng sẽ có thể tiết lộ việc nắm giữ tài sản tiền điện tử của họ một cách minh bạch hơn và tạo ra một môi trường đầu tư an toàn hơn. Các thông tin dự kiến ​​được công bố như sau:

  • Thông tin chung về tài sản ảo (tên, đặc điểm, số lượng, v.v.)
  • Chính sách kế toán áp dụng đối với tài sản ảo (phân loại tài khoản, mô hình chi phí và đánh giá lại, v.v.)
  • Thông tin về cách có được tài sản ảo, chi phí mua lại, giá trị sổ sách, giá trị thị trường, v.v.
  • Thông tin tính toán giá trị thị trường tài sản ảo (tên sàn giao dịch, thời gian tính toán, v.v.) và rủi ro biến động giá
  • Thông tin về bản chất rủi ro liên quan đến việc nắm giữ tài sản ảo