Giá CYBER giảm hơn 20% sau sự cố với đề xuất và bị từ chối của Cyber ​​​​Connect

Tài khoản X chính thức của CyberConnect thừa nhận có sai sót lớn trong đề xuất khẩn cấp CP-1, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của thị trường. Lỗi dẫn đến đề xuất bị từ chối, điều này ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của token CYBER. Đề xuất tóm tắt CP-1 ban đầu nhằm mục đích phân phối 1.088.000 token CYBER từ kho bạc cộng đồng. Tuy nhiên, một lỗi đánh máy đã khiến đề xuất nêu sai một con số lớn hơn đáng kể. Nhóm CyberConnect đã nhanh chóng phát hiện và thừa nhận sự khác biệt này. Mục đích chính của đề xuất bị từ chối là sử dụng token kho bạc cộng đồng để cung cấp thanh khoản cho các dịch vụ bắc cầu khác nhau bao gồm các cặp CYBER-ETH, CYBER-BSC và CYBER-OP. Đề xuất đã tuyên bố không chính xác rằng tổng cộng 7.000.000 CYBER-BSC và 3.888.000 CYBER-ETH sẽ được sử dụng, khi chỉ có 1.088.000 token được mở khóa từ kho cộng đồng vào thời điểm đó. Sau khi tin tức này bị lộ, giá trị của token CYBER đột ngột giảm mạnh, giảm mạnh hơn 20% trong vòng một giờ. Các nhà đầu tư và thương nhân đã phải vật lộn với những diễn biến bất ngờ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights