Cyber: Việc tái cân bằng token sẽ diễn ra trong vài giờ tới và 229.000 CYBER sẽ được gửi đến Binance thông qua OP Mainnet

Cyber ​​​​tweet rằng trong vài giờ tới, việc tái cân token CYBER sẽ được thực hiện và 229.000 CYBER sẽ được gửi đến Binance thông qua OP Mainnet và 229.000 CYBER trên Ethereum sẽ được rút khỏi Binance .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr