Thruster đã được kết nối với ví OKX Web3

Thruster hiện đã được kết nối với ví OKX Web3. Người dùng có thể đổi, cung cấp NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN, v.v. trên Thruster thông qua ví OKX Web3. Thruster là một DEX được xây dựng đặc biệt cho Blast do những người đam mê tài chính phi tập trung đứng đầu. Nó cung cấp cho các nhà phát triển cơ chế ra mắt công bằng và các công cụ thanh khoản , đồng thời nhằm mục đích cung cấp cho người dùng cơ hội lợi nhuận NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN , các công cụ phân tích tích hợp và trải nghiệm giao dịch đơn giản. Ví OKX Web3 là cổng Web3 toàn diện hiện hỗ trợ hơn 90 chuỗi công khai và hợp nhất Ứng dụng, plug-in và trang web

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr