Dự án Kaia ra mắt mạng thử nghiệm v1.0.0 “Kairos”

Quỹ Klaytn đã chính thức ra mắt mạng thử nghiệm Kaia v1.0.0 mang tên “Kairos”. Đây là phiên bản chính thức đầu tiên của Chuỗi Kaia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự hợp tác giữa FINSCHIA và Klaytn.

Mạng Kaia được xây dựng dựa trên mạng Klaytn thông qua một hard fork chuyển tiếp. Khi hard fork được thực hiện, mạng thử nghiệm Klaytn Baobab sẽ chuyển đổi thành mạng thử nghiệm Kairos. Bản phát hành này bao gồm cấu hình hard fork Kaia Transition và hard fork KIP-160.

Hiện tại, số khối hard fork mainnet vẫn chưa được công bố và sẽ được thông báo trong phiên bản tiếp theo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr