Đề án mới của Mạng IRIS đề xuất ràng buộc các hợp đồng ERC20 với IRIS để trao đổi liền mạch

Cộng đồng Mạng IRIS đã đề xuất Đề án mới Dự luật số 88, nhằm mục đích phê duyệt việc ràng buộc hợp đồng ERC20 với token gốc IRIS. Mục tiêu của đề án là tạo điều kiện cho việc trao đổi liền mạch giữa IRIS và các hợp đồng ERC20 dựa trên IRIS theo tỷ lệ 1:1.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr