Bybit rời khỏi thị trường Canada

Bybit đã thông báo rằng do những phát triển về quy định gần đây ở Canada, nó sẽ rút khỏi thị trường Canada sớm nhất là vào ngày 31 tháng 5. Trong một bài đăng trên blog hôm thứ Ba, sàn giao dịch cho biết: “Mục tiêu chính của Bybit luôn là vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định có liên quan của Canada. Trước những phát triển về quy định gần đây, Bybit đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết là đình chỉ các sản phẩm của chúng tôi và tính khả dụng của dịch vụ.” Công ty cho biết sẽ không có tài khoản mới nào được mở từ ngày 31 tháng 5, trong khi khách hàng hiện tại sẽ có thời gian đến ngày 31 tháng 7 để gửi tiền mới và ký hợp đồng mới, lưu ý rằng họ sẽ có thể đóng tài khoản trước thời hạn . Rút hoặc giảm vị thế sau ngày này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr