Chuỗi Merlin sẽ tiến hành nâng cấp mainnet vào chiều nay và việc sản xuất khối sẽ bị đình chỉ trong thời gian này.

Merlin Chain đã ban hành một nâng cấp mainnet Trong quá nâng cấp, việc tạo khối sẽ bị tạm dừng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr