Ý kiến: Các mô hình AI trong tương lai sẽ được token hóa trên blockchain

Vance Spencer, đồng sáng lập của Framework Ventures, cho biết trí tuệ nhân tạo có thể là phần còn thiếu của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và các mô hình trí tuệ nhân tạo được đào tạo bài bản có thể trở thành tài sản quý giá trên chuỗi. Theo Spencer, một trong những tác động lớn nhất là AI cuối cùng sẽ kết hợp “chính quyền tự trị” vào các tổ chức tự quản phi tập trung. Khái niệm DAO là một tập thể phi tập trung với mục tiêu chung và không có cơ quan trung ương tối cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lớn nhất vẫn chưa đạt được sự phân cấp hoặc tự chủ hoàn toàn, nó không thực sự tự chủ, có nhiều người ở giữa và có vẻ như trí tuệ nhân tạo thực sự là cách duy nhất để làm cho khái niệm DAO thực sự hoạt động. Trong tương lai, các mô hình AI được đào tạo sẽ được token hóa trên blockchain.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights