Hai nhà nghiên cứu Ethereum Foundation tham gia EigenLayer với vai trò cố vấn

Dankrad Feist và Justin Drake, hai nhà nghiên cứu nổi tiếng của Ethereum Foundation, đã thông báo tham gia EigenLayer với vai trò cố vấn. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng đây là hoạt động cá nhân và không đại diện cho Ethereum Foundation.

EigenLayer là một dự án tập trung vào việc nâng cao khả năng mở rộng và bảo mật của Ethereum bằng cách sử dụng công nghệ sharding. Mục tiêu của dự án là tạo ra một hệ thống sharding phi tập trung và an toàn, có thể xử lý nhiều giao dịch hơn Ethereum hiện tại mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật.

Feist và Drake cho biết họ bị thu hút bởi tiềm năng của EigenLayer trong việc giải quyết các vấn đề mở rộng của Ethereum. Họ tin rằng EigenLayer có thể mang lại lợi ích to lớn cho hệ sinh thái Ethereum nếu được phát triển và quản lý một cách có trách nhiệm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr