TVL của Swell tăng trưởng 26% lên 2,76 tỷ USD trong tuần qua

Swell đã công bố dữ liệu liên quan đến dự án trên nền tảng X trong tuần qua (14 tháng 5 đến 21 tháng 5): TVL tăng trưởng 26% lên 2,76 tỷ USD; số tiền đặt cọc trước của Swell L2 đã vượt quá 1,64 tỷ USD mà nền tảng đã cam kết; reStake ETH đạt 309.591 đơn vị.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr