Cơ sở hạ tầng đặt cược Ethereum phi tập trung SSV.Network công bố lịch trình ra mắt mainnet

Vào ngày 4 tháng 7, cơ sở hạ tầng đặt cược Ethereum phi tập trung SSV.Network đã công bố kế hoạch khởi chạy mainnet, kế hoạch này sẽ được khởi chạy theo bốn giai đoạn, cụ thể là trước khi ra mắt, khởi chạy có giới hạn, khởi chạy và khởi chạy không có giấy phép. Nhóm sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên triển khai mạng chính vào đầu quý 2 năm 2023 và sẵn sàng ra mắt không cần cấp phép vào quý 4 năm 2023. Được biết, SSV.Network là cơ sở hạ tầng trình xác thực phi tập trung dựa trên công nghệ DVT.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr