Michael Novogratz: Thị trường tăng giá BTC đang đến

Giám đốc điều hành của Galaxy Digital, Michael Novogratz, đã nói trong một cuộc thảo luận gần đây rằng giao dịch rõ ràng nhất sẽ là tiếp tục mua vàng, mua đồng euro, mua Bitcoin và mua Ethereum. Những tài sản này sẽ hoạt động tốt trong trường hợp Fed ngừng tăng lãi suất và sau đó cắt giảm lãi suất. Trong những tháng cuối năm 2023, giá Bitcoin sẽ đạt khoảng 40.000 đô la, cuối cùng sẽ bổ sung khoảng 200 tỷ đô la vào không gian tiền điện tử.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr