CEO ngân hàng Texas muốn hạn chế stablecoin vì tính tự do của nó

CEO United Texas Bank, Scott Beck cho rằng những công ty phát hành stablecoin như Circle trở thành rào cản lớn đối với các NHTM do người dân dần rút tiền khỏi ngân hàng để dự trữ stablecoin. Ông đưa ra biện pháp nên để NHTW hoặc các NHTM lớn quản lý hoạt động stablecoin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr