Lido Finance đã thực hiện Đề xuất 161 và hiện là chủ sở hữu stETH lớn thứ 13

Tom Wan, công ty mẹ của 21Shares, nhà phân tích dữ liệu chuỗi 21.Co đã tiết lộ trên phương tiện truyền thông xã hội rằng LidoFinance đã thực hiện Đề xuất 161. Đã thế chấp tất cả ETH (khoảng 20.300 miếng) vào kho tiền và đổi lấy stETH. Tại thời điểm viết bài này, LidoFinance đã trở thành chủ sở hữu stETH lớn thứ 13, nắm giữ tổng cộng khoảng 33.000 stETH. Tỷ lệ quỹ của LidoFinance hiện tại là: stETH chiếm 20,7% (trị giá khoảng 63 triệu đô la Mỹ), LDO chiếm 75,7 % (giá trị khoảng 231 triệu USD); số dư tài khoản là: w/LDO (trị giá khoảng 304,7 triệu USD), w/oLDO (trị giá khoảng 72,5 triệu USD). Steakhouse, nhóm công tác tài chính của LidoDAO, đã đệ trình đề xuất quản trị dư luận TMC-0 vào cuối tháng 5, đề xuất cầm cố tất cả ETH trong kho bạc ở Lido và chỉ ra rằng tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của khoảng 20.000 ETH là 4 % đến 6% và thu nhập gần 2 triệu đô la Mỹ mỗi năm, Có thông tin cho rằng cộng đồng Lido đã bỏ phiếu thông qua đề xuất cầm cố tất cả ETH trong kho tiền ở Lido vào ngày hôm qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr