Bloomberg: SEC nên phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay

Một ý kiến ​​do ban biên tập của Bloomberg công bố nói rằng SEC nên phê duyệt một quỹ ETF bitcoin giao ngay. Xem xét việc SEC đang kiện Coinbase vì điều hành một sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp, có thể hiểu được rằng hiện tại họ miễn cưỡng chấp thuận sự tham gia của công ty trong ETF. Nhưng sự chấp thuận của ETF có thể là một bước quan trọng nhằm tạo ra các tiêu chuẩn nhất quán trong không gian tiền điện tử, bao gồm các sản phẩm không thuộc danh mục truyền thống. Và nó không hề làm suy yếu việc thực thi luật chứng khoán của SEC. Trong trường hợp không có hành động từ Quốc hội, các cơ quan quản lý nên làm tất cả những gì có thể để đưa tiền điện tử vào cơ chế quản lý của họ mà không gây khó khăn cho chúng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights