US SEC công nhận ứng dụng ETF bitcoin giao ngay của Bitwise

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức công nhận ứng dụng của Bitwise cho bitcoin giao ngay. Công ty quản lý tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại San Francisco lần đầu tiên đăng ký ETF bitcoin giao ngay vào tháng 10 năm 2021, nhưng đã sửa đổi và gửi lại đơn đăng ký vào ngày 28 tháng 6 năm nay. SEC Hoa Kỳ cho biết họ đã đệ trình một thông báo về thay đổi quy tắc được đề xuất theo Quy tắc 8.201-E của NYSE ARCA (Cổ phiếu ủy thác dựa trên hàng hóa) để niêm yết và giao dịch cổ phiếu trong Bitwise Bitcoin ETP Trust.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr