Shiba Inu ra mắt Shibarium Mainnet

ShibaInu đã ra mắt mạng chính Shibarium, một giải pháp mở rộng Ethereum L2. Shibarium sẽ tận dụng các trình xác thực Heimdall và các nút sản xuất khối Bor, giống như hệ sinh thái Polygon. Heimdall sẽ dựa trên công cụ đồng thuận Tendermint, trong khi Bor sẽ hoàn toàn tương thích với Máy ảo Ethereum. Người dùng phải khóa 10.000 BONE trong mạng Shibarium để trở thành người xác thực. 21 triệu BONE sẽ được dành riêng làm phần thưởng cho người xác nhận và người được ủy quyền trong hệ sinh thái Shibarium và được sử dụng để thanh toán phí Gas được ủy quyền.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights