Sau khi Ethereum chuyển sang PoS, nguồn cung ETH ròng giảm gần 300.000

Vào ngày 15 tháng 9 năm ngoái, Ethereum đã triển khai một bản nâng cấp quan trọng, Hợp nhất, chuyển đổi chuỗi khối hợp đồng thông minh lớn nhất từ ​​cài đặt bằng chứng công việc (PoW) sang cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS). Kể từ đó, Ethereum đã đúc được 680.455,31 đồng ether (ETH) và tiêu hủy 980.377,87 ETH, dẫn đến nguồn cung ròng giảm 299.922,50 ETH, theo dữ liệu từ bảng điều khiển phân tích Ethereum ultrason.money. Trên cơ sở tỷ lệ phần trăm hàng năm, nguồn cung giảm 0,249%.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights