Nhà phát triển Ethereum: Devnet 8 đang hoạt động và đang đi đúng hướng

Theo tin tức vào ngày 17 tháng 8, terence.eth, một nhà phát triển của cộng đồng Ethereum, cho biết Devnet8, mạng thử nghiệm chính thức cho bản nâng cấp Deneb/Cancun, đã được ra mắt và đang tiến triển thuận lợi. Theo tin tức trước đó, Devnet8 là mạng thử nghiệm chuyên dụng đầu tiên sẽ kích hoạt tất cả các Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) có liên quan đã được hoàn thiện để nâng cấp Dencun.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights