Nghiên cứu của Nghị viện Châu Âu: Mặc định coi tất cả tiền điện tử là chứng khoán

Theo một nghiên cứu do các nhà lập pháp của Nghị viện Châu Âu ủy quyền, nghiên cứu này tuyên bố rằng theo mặc định, tất cả tài sản mã hóa phải được coi là chứng khoán, có nghĩa là tài sản mã hóa sẽ phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt của EU và các quy định áp dụng cho cổ phiếu và trái phiếu truyền thống . Các quy tắc cấp phép có tính ràng buộc trừ khi và cho đến khi có quy định khác của cơ quan giám sát quốc gia. Báo cáo được soạn thảo bởi một nhóm các học giả từ các trường đại học ở Luxembourg, Sydney và Hồng Kông theo yêu cầu của Nghị viện Châu Âu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr