Hàn Quốc thực hiện quy tắc ứng xử tiền ảo cho công chức vào tháng tới

Theo tin tức ngày 5/7, Chính phủ tỉnh Gyeonggi-do của Hàn Quốc đã ban hành “Sửa đổi một phần Bộ quy tắc ứng xử của công chức tỉnh Gyeonggi-do”, hiện đang lấy ý kiến ​​đóng góp (đến ngày 25/7). Bản sửa đổi quy định rằng không được phép sử dụng thông tin tài sản ảo đã học được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để thực hiện các giao dịch tài sản hoặc đầu tư liên quan đến tài sản ảo và không được phép cung cấp thông tin tài sản ảo cho người khác để giúp thực hiện các giao dịch hoặc đầu tư tài sản. Đối với công chức liên quan đến nghĩa vụ tài sản ảo và nghĩa vụ đăng ký tài sản với công chức cấp 4 trở lên, yêu cầu kê khai tài sản ảo cũng được đưa vào. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được xem xét bởi Ủy ban Xem xét Quy tắc Quy định vào đầu tháng tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr