Ouyi OKX hợp tác với TradingView để triển khai tích hợp thiết bị đầu cuối di động

Ouyi OKX thông báo rằng họ đã hợp tác với TradingView, một mạng xã hội tài chính và nền tảng công cụ phân tích dữ liệu, để triển khai tích hợp thiết bị đầu cuối di động. Ngoài thiết bị đầu cuối trên máy tính để bàn và web, người dùng Ouyi OKX có thể giao dịch tài sản mã hóa và các công cụ phái sinh trên thiết bị đầu cuối di động của TradingView và điều chỉnh giao dịch. Người dùng Ouyi OKX cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích cấp độ chuyên nghiệp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr