Thẩm phán cho phép SBF gặp luật sư hàng ngày để chuẩn bị cho phiên tòa tháng 10

InnerCityPress đã đưa ra thông báo cho biết SBF sẽ được phép gặp luật sư của mình tại tòa án New York hàng ngày để chuẩn bị cho phiên tòa vào ngày 2 tháng 10, hiện còn khoảng 40 ngày nữa mới diễn ra phiên tòa.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr