Ondo Finance ra mắt rUSDY trên mạng chính ETH, gia tăng lợi nhuận phân phối thông qua số lượng token

Giao thức tài sản thế giới thực (RWA) Ondo Finance đã chính thức ra mắt rUSDY trên mạng lưới Ethereum. rUSDY là một biến thể mới của USDY, một stablecoin được hỗ trợ bởi tài sản thế giới thực, với cơ chế phân phối lợi nhuận độc đáo thông qua việc tăng số lượng token hàng ngày.

Điểm khác biệt chính giữa rUSDY và USDY gốc:

  • Lợi nhuận tích lũy:
    • rUSDY: Lợi nhuận được tích lũy bằng cách tăng số lượng token mỗi ngày. Giá trị quy đổi của mỗi token rUSDY vẫn giữ nguyên ở 1 USD.
    • USDY gốc: Lợi nhuận được tích lũy bằng cách tăng giá trị quy đổi của mỗi token mỗi ngày. Số lượng token USDY gốc trong ví người nắm giữ không thay đổi.
  • Chuyển đổi: Người nắm giữ có thể dễ dàng chuyển đổi giữa rUSDY và USDY gốc bất cứ lúc nào mà không bị trượt giá.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr