Đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research từ chức

Đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research, Sam Trabucco thông báo từ chức trên Twitter. Anh nắm giữ vị trí này từ năm 2019. Do đó Caroline Ellison sẽ trở thành Giám đốc điều hành duy nhất.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr