Alameda Research

Alameda Research là một công ty giao dịch quỹ đầu tư tiền điện tử được thành lập bởi nhà sáng lập và người đồng sáng lập của sàn giao dịch FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) và Tara Mac Aulay vào năm 2017. SBF sử dụng các chiến lược giao dịch khác nhau như giao dịch cơ hội lợi nhuận, tạo lập thị trường, giao dịch biến động giá và khai thác năng suất để đưa Alameda trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử.

Alameda đã được SBF thành lập sau khi rời Jane Street Capital vào năm 2017, nơi ông giao dịch tại bàn ETF của họ. Năm 2018, Alameda đã được đưa vào các tin tức khi được cho là đã kiếm được khoảng 20 triệu USD từ giao dịch cơ hội lợi nhuận với sự khác biệt giá của bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ so với các sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản.

Nói đơn giản, giao dịch cơ hội lợi nhuận bao gồm mua tài sản kỹ thuật số với giá một sàn và bán với giá cao hơn trên sàn khác, tạo lợi nhuận từ sự khác biệt giá của hai sàn. Alameda được cho là đã giao dịch 25 triệu USD mỗi ngày như là một phần của giao dịch này.

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, Coindesk đưa tin về thông tin nội bộ liên quan đến bảng cân đối kế toán của Alameda trị giá 14 tỷ USD. Các nguồn tin cho biết hầu hết tài sản đó thực tế là FTT, đồng tiền điện tử gốc của FTX, sàn giao dịch tiền điện tử do Sam Bankman-Fried của Alameda thành lập. FTX kiểm soát tất cả các khía cạnh của đồng tiền FTT và khi FTT trở nên phổ biến hơn, giá trị của nó cũng tăng lên và cả FTX lẫn Alameda trở thành hai trong số những người nắm giữ FTT lớn nhất trong công ty của họ.

Sam và FTX đã tạo ra FTT như một cơ chế thưởng cho các nhà giao dịch của nó. Bằng cách mua và giữ FTT, người dùng FTX được thưởng các khoản giảm giá giao dịch và các lợi ích khác.

FTX kiểm soát tất cả các khía cạnh của tiền điện tử FTT, và khi FTT trở nên phổ biến hơn, giá của nó tăng lên và cả FTX lẫn Alameda trở thành hai trong số các chủ sở hữu lớn nhất của FTT trong các công ty của họ.

Khi tin đồn về việc Alameda và FTX có các mối liên hệ tài chính gắn kết hơn so với ban đầu được phổ biến, khách hàng FTX đã rút tiền của họ với số tiền lên đến 5 tỷ USD trong 3 ngày đầu.

Sau đó, có thông tin cho rằng SBF và các nhà điều hành khác của công ty đã chuyển hơn 10 tỷ USD từ các quỹ tiền của khách hàng từ FTX sang Alameda, vi phạm các điều khoản của dịch vụ của FTX, nhằm hỗ trợ Alameda và giữ nó khỏi việc mất nợ trên các khoản vay đã được thực hiện.

FTX đã ngừng các yêu cầu rút tiền của khách hàng vì nó không có đủ tiền để thanh toán các yêu cầu rút tiền từ nhiều người dùng cùng một lúc. Alameda cũng đã thấy số tiền trong tài khoản giảm đáng kể và không thể trả các khoản nợ do các giao dịch hoặc đầu tư xấu mà nó đã thực hiện trong hơn 150 doanh nghiệp tiền điện tử khác.

Alameda đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 17 tháng 11 năm 2020. Đơn xin phá sản ghi nhận rằng Alameda nợ hơn 5 tỷ USD cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trang web của Alameda đã bị tắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2022. Hai ngày sau đó, Bankman-Fried đã thông báo rằng công ty sẽ dần dần ngừng hoạt động.