Nubit Hợp Tác Với Polyhedra Phát Triển Hệ Thống Chứng Nhận DA Cho Hệ Sinh Thái Bitcoin

Nubit, lớp DA gốc Bitcoin, đã hợp tác với Polyhedra để xây dựng hệ thống chứng nhận DA được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Bitcoin. Mục tiêu của sự hợp tác này là thúc đẩy khả năng tương tác mô-đun và mở khóa tiềm năng mới cho tiện ích và việc áp dụng Bitcoin.

Sự hợp tác:

  • Phát triển hệ thống chứng nhận DA: Hệ thống này sẽ sử dụng ZKP (Zero-Knowledge Proofs) để xác minh tính hợp lệ của các giao dịch DA và cung cấp bằng chứng về nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số.
  • Hỗ trợ siêu giao thức Bitcoin: Nubit và Polyhedra sẽ hợp tác để triển khai bằng chứng trạng thái dựa trên ZKP cho các siêu giao thức Bitcoin phổ biến như Ordinals, BRC-20 và Atomics.
  • Thúc đẩy khả năng tương tác mô-đun: Việc tích hợp giải pháp DA gốc Bitcoin của Nubit với bộ lập chỉ mục mô-đun và chuyên môn ZKP của Polyhedra sẽ cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng thế hệ tiếp theo trên Bitcoin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr